Drosera Facebook
Ecoloxía e conservación dos quirópteros galegos
Obter Adobe Flash player
Precízase ter javascript activado e Adobe Flash Player instalado, para visualizar correctamente esta páxina.
Atlas de morcegos de Galicia

Información actualizada sobor da distribución das diferentes especies de morcegos en Galicia

Estudio e conservación do morcego de ferradura pequeno.

Estudio da situación poboacional do morcego de ferradura pequeno en Galicia

Inicio MorcegosRefuxios para os morcegos

Refuxios para os morcegos

  • Oco en viaducto utilizado por Myotis daubentonii
  • Caixa refuxio de cemento-madeira utilizada por Pipistrellus pygmaeus
  • Palleira refuxio para Rhinolophus hipposideros
  • Agrupación de R. hipposideros

O refuxio é un recurso fundamental para os morcegos. Nel non só descansan durante o día, senón que teñen lugar os partos, a lactancia, o coidado das crías ou a hibernación. Actividades tan diferentes precisan de refuxios ben diferentes, polo que é habitual que os morcegos utilicen distintos refuxios ao longo do ciclo anual; refuxios que deben cumplir unha serie de requisitos de aillamento, temperatura, humidade e tranquilidade.

É posible reproducir artificialmente refuxios para moitas especies de morcegos, ben sexa con fins de estudo, para favorecer a súa presenza en determinados espazos ou para ofrecer refuxio en ambientes nos que este escasea.

Un xeito cotiá de construir refuxios para morcegos é mediante as caixas-refuxio pensadas, principalmente, para especies fendurícolas e arborícolas.

¿Cómo construir e instalar unha caixa refuxio?

Podes construir as túas propias caixas refuxio utilizando materiais que resistan ben a intemperie, que teñan unha boa inercia térmica e que regulen a humidade interior. Dúas boas opcións son a madeira e o cemento-madeira. Máis abaixo podes descargar as instrucións para construir a túa propia caixa refuxio e apúntase bibliografía e algunhas páxinas web nas que se pode obter información e instrucións para a construción de distintos modelos de caixas-refuxio.

¿Pódense mercar as caixas-refuxio?

Desde logo, hai moitas tendas que ofrecen caixas-refuxio para morcegos. Especialmente recomendables son as fabricadas por Schwegler en cemento-madeira. Despois de probar diferentes modelos, quedámonos con aqueles que presentan paneis interiores que amplían a superficie para pendurarse e dificultan a ocupación da caixa por paxaros ou himenópteros.

Tamén é posible construir ou adaptar refuxios para especies cavernícolas, como os morcegos de ferradura. Atoparás máis información sobre a costrución e adaptación de refuxios para morcegos en:

Bibliografía:
The bat house builder´s handbook. Publicado por Bat Conservation International (descarga de balde)
Our beacon for bats. Informe de proxecto de adaptación e construción de refuxos realizado por The Vincent Wildlife Trust
Protection of overground roost for bats. Publicado por Eurobats.


Listaxe de ligazóns

Listaxe de descargas

MORCEGOSDEGALICIA.ORG Drosera • Ecoloxía e conservación dos quirópteros galegos
info@morcegosdegalicia.org