Traballamos polo estudo e a conservación dos morcegos desde 2004

morcegos teito

Traballamos polo estudo e a conservación dos morcegos desde 2004

Traballamos polo estudo e a conservación dos morcegos desde 2004

Coa colaboración de

As Pontes de García Rodríguez
MORCEGOSDEGALICIA.ORG • Ecoloxía e conservación dos quirópteros galegos
info@morcegosdegalicia.org