Drosera Facebook
Ecoloxía e conservación dos quirópteros galegos
Obter Adobe Flash player
Precízase ter javascript activado e Adobe Flash Player instalado, para visualizar correctamente esta páxina.
Atlas de morcegos de Galicia

Información actualizada sobor da distribución das diferentes especies de morcegos en Galicia

Estudio e conservación do morcego de ferradura pequeno.

Estudio da situación poboacional do morcego de ferradura pequeno en Galicia

Inicio InvestigaciónRede de caixas-refuxio

Rede de caixas-refuxio

Obxectivos

  • Insuas
  • Insuas
  • Insuas
  • Insuas
  • Insuas
  • Insuas
  • Caixas refuxio

  • Avaliar a utilidade das caixas-refuxio como medio para reforzar as poboacións de especies de morcegos ligadas a bosques aluviais e de ribeira en rexeneración.
  • Estudiar a ecoloxía das especies que utilizan as caixas-refuxio.

Descrición

A colocación de caixas-refuxio ven utilizándose desde hai anos como un xeito de ofrecer refuxios alternativos en zonas con escasa dispoñibilidade de refuxios naturais, como as masas forestais de pouca edade e espazos abertos.

Por outro lado, a utilización de caixas-refuxio permite acceder ós refuxios de especies discretas e obter información difícil de conseguir doutro xeito. Con estes dous obxectivos instalamos 120 caixas‐refuxio nas Ínsuas do Miño. A utilización de diferentes tipoloxías de caixas e a súa ubicación en diferentes tipos de hábitat, orientación, alturas, etc., permitirannos coñecer os factores que determinan o éxito na utilización destes refuxios por morcegos. Tamén nos están a permitir obter interesantes datos sobre as especies que utilizan as caixas. Unha destas caixas foi ocupada, en 2010, pola primeira agrupación de cría coñecida en Galicia de Pipistrellus pygmaeus.

Patrocinadores

Estamos a realizar este proxecto con fondos desde que comezou en 2008. Contamos coa colaboración da Deputación Provincial de Lugo, propietaria dos terreos nos que están instaladas as caixas.


MORCEGOSDEGALICIA.ORG Drosera • Ecoloxía e conservación dos quirópteros galegos
info@morcegosdegalicia.org