Atlas de morcegos de Galicia
Ciencia Cidada
Morcegos na casa
Acordos de custodia
Caixas Refuxio
Inicio ProxectosInventario do P.N. Fragas de Eume

Inventario de morcegos do P.N. Fragas do Eume

Obxectivos

  • Fragas do Eume
  • Fragas do Eume
  • Fragas do Eume
  • Fragas do Eume
  • Fragas do Eume
  • Radiolocalizando nas Fragas do Eume

  • Inventariar as especies e refuxios de morcegos do Parque Natural Fragas do Eume.
  • Caracterizar o uso de recursos polas diferentes especies de morcegos no parque.
  • Realizar unha cartografía de distribución de especies e zonificación do parque por áreas de interés, acompañadas dunha proposta de xestión para a conservación das poboacións de morcegos.

Descrición

Este proxecto axudou a profundizar no coñecemento da comunidade de morcegos do parque natural Fragas do Eume, no que apenas se dispuña de información ó respecto. A utilización dunha combinación de metodoloxías inédita ata entón en Galicia, permitíu identificar 16 especies de morcegos e numerosos refuxios, entre eles refuxios de cría de especies forestais. Caracterizouse, ademáis, de xeito exhaustivo, o microclima interior e o uso que fan os morcegos dos principais refuxios subterráneos do parque. No transcurso deste proxecto identificouse por primeira vez un sitio swarming en Galicia. Un dos resultados máis salientables do proxecto foi a elaboración dunha proposta de xestión encamiñada ao seguemento e conservación das poboacións de morcegos do parque natural.

Patrocinadores

Fundación Biodiversidad, Reganosa, Xunta de Galicia


Listaxe de ligazóns

Coa colaboración de

Deputación DA CORUÑA
MORCEGOSDEGALICIA.ORG • Ecoloxía e conservación dos quirópteros galegos
info@morcegosdegalicia.org