Atlas de morcegos de Galicia
Ciencia Cidada
Morcegos na casa
Acordos de custodia
Caixas Refuxio
Inicio ProxectosMorcegos das Terras do Miño

Carballeiras das Terras do Miño

Morcegos de Galicia leva estudando os morcegos da reserva da biosfera Terras do Miño desde o ano 2006.

En 2015 este estudo víuse impulsado ao comezar a coorganizar o campo de traballo insuaCAMP, xunto coa Asociación Galega de Custodia do Territorio e coa financiación da Deputación de Lugo, que permitíu afondar no coñecemento da fauna de morcegos ligada aos bosques aluviais chairegos e a súa contorna.

Froito deste traballo fíxose evidente a ligazón dalgunhas especies ameazadas de morcegos con bosques culturais e, en concreto, da importancia das carballeiras antigas para as especies Myotis mystacinus, Myotis bechsteinii e Nyctalus lasiopterus.

No ano 2022 comezamos un novo proxecto nas carballeiras da Reserva da Biosfera Terras do Miño, que conta co apoio financieiro da Deputación de Lugo. Neste proxecto realizamos un estudio acústico en varias carballeiras antigas dos concellos de Xermade, Begonte e O Páramo que complementamos con sesións de capturas co fin de obter datos biométricos e fenolóxicos das especies estudadas.


Coa colaboración de

Deputación DA CORUÑA
MORCEGOSDEGALICIA.ORG • Ecoloxía e conservación dos quirópteros galegos
info@morcegosdegalicia.org