Atlas de morcegos de Galicia
Ciencia Cidada
Morcegos na casa
Acordos de custodia
Caixas Refuxio
Inicio FormaciónCentro de documentación

Centro de documentación

  • Centro de documentación

Dispoñemos dun fondo documental sobre bioloxía da conservación, cunha sección de publicacións especializadas na bioloxía e conservación dos morcegos, que aumenta ano tras ano. Procuramos dotar o noso fondo con publicacións e temáticas non dispoñibles noutros centros de Galicia, facilitando o aceso a enfoques e grupos cos que non se adoita traballar.

Estes fondos forman parte do Centro de Documentación do C.E.N. Casa das Insuas onde están dispoñibles para consulta.


Listaxe de descargas

Coa colaboración de

Deputación DA CORUÑA
MORCEGOSDEGALICIA.ORG • Ecoloxía e conservación dos quirópteros galegos
info@morcegosdegalicia.org