Atlas de morcegos de Galicia
Ciencia Cidada
Morcegos na casa
Acordos de custodia
Caixas Refuxio
Inicio FormaciónListaxe de cursos

Cursos

Aberto
Do 06-11-2020 ao 07-11-2020
Iniciación ao estudo acústico dos morcegos

Dous días intensos para iniciarse na detección acústica, grabación e análise de arquivos sonoros de morcegos.
Un curso que combina teoría e práctica para sacar todo o partido ás posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías no estudo dos morcegos
Falaremos da ecoloxía acústica das especies galegas e realizaremos prácticas con diferentes detectores e programas de análise de ultrasóns.
Os alumnos adquirirán as competencias básicas para enfrontarse a estudos de faunística e seguimento de poboacións de quirópteros mediante técnicas acústicas.

Coa colaboración de

As Pontes de García Rodríguez
MORCEGOSDEGALICIA.ORG Drosera • Ecoloxía e conservación dos quirópteros galegos
info@morcegosdegalicia.org