Atlas de morcegos de Galicia
Ciencia Cidada
Morcegos na casa
Acordos de custodia
Caixas Refuxio

Particulares

A protección do patrimonio natural é responsabilidade do conxunto da sociedade. As ONL xogamos un papel fundamental como entidades capaces de respostar dun xeito rápido, eficaz e transparente ós novos retos que se plantexan.

Pero a nosa actividade non sería posible sen a participación de persoas concienciadas e comprometidas coa conservación da natureza.

Hai moitos xeitos nos que podes colaborar na conservación dos morcegos de Galicia. Velaquí as nosas propostas:


Coa colaboración de

Deputación DA CORUÑA
MORCEGOSDEGALICIA.ORG • Ecoloxía e conservación dos quirópteros galegos
info@morcegosdegalicia.org