Drosera Facebook
Ecoloxía e conservación dos quirópteros galegos
Obter Adobe Flash player
Precízase ter javascript activado e Adobe Flash Player instalado, para visualizar correctamente esta páxina.
Atlas de morcegos de Galicia

Información actualizada sobor da distribución das diferentes especies de morcegos en Galicia

Estudio e conservación do morcego de ferradura pequeno.

Estudio da situación poboacional do morcego de ferradura pequeno en Galicia

Inicio Quen somos

Quen somos

  • Drosera

A “Asociación DROSERA para Estudo e Conservación do Medio Natural” naceu en Lugo no ano 2004, coa teima de traballar desde unha perspectiva integradora na conservación do medio natural galego. As liñas mestras da nosa actividade son a investigación aplicada, a conservación participativa e a divulgación. Na actualidade, o noso domicilio social está nas Pontes (A Coruña).

Nestes anos realizamos diversos proxectos de conservación e valorización de hábitats e especies ameazadas. Tamén traballamos na difusión da custodia do territorio como ferramenta participativa para a xestión respectuosa do medio, participando activamente na creación da Asociación Galega de Custodia do Territorio.

Máis o enorme descoñecemento existente – aínda hoxe – sobor dos morcegos en Galicia, a súa importancia na dinámica dos ecosistemas e a vulnerabilidade das súas poboacións, levounos, desde sempre, a amosar unha especial debilidade por este grupo. Froito deste interese xurdíu, no ano 2008, Morcegos de Galicia, o programa que aglutina todas as iniciativas de investigación, conservación, divulgación e sensibilización que, sobor dos morcegos, realizamos desde Drosera.


MORCEGOSDEGALICIA.ORG Drosera • Ecoloxía e conservación dos quirópteros galegos
info@morcegosdegalicia.org