Drosera Facebook
Ecoloxía e conservación dos quirópteros galegos
Obter Adobe Flash player
Precízase ter javascript activado e Adobe Flash Player instalado, para visualizar correctamente esta páxina.
Atlas de morcegos de Galicia

Información actualizada sobor da distribución das diferentes especies de morcegos en Galicia

Estudio e conservación do morcego de ferradura pequeno.

Estudio da situación poboacional do morcego de ferradura pequeno en Galicia

Imaxes

Caixas refuxio

Caixas refuxio

A colocación de caixas-refuxio ven utilizándose desde hai anos como un xeito de ofrecer refuxios alternativos en zonas con escasa dispoñibilidade de refuxios naturais, como as masas forestais de pouca edade e espazos abertos.

Carballeiras do Morrazo

Carballeiras do Morrazo

Unha das mellores carballeiras do litoral das Rías Baixas na que habita a única poboación reproductora do morcego Myotis bechsteinii coñecida en Galicia, xunto con outras especies de morcegos forestais ademáis de poboacións de prantas ameazadas.

<

Coa colaboración de

As Pontes de García Rodríguez
MORCEGOSDEGALICIA.ORG Drosera • Ecoloxía e conservación dos quirópteros galegos
info@morcegosdegalicia.org