Atlas de morcegos de Galicia
Ciencia Cidada
Morcegos na casa
Acordos de custodia
Caixas Refuxio

Imaxes

Caixas refuxio

Caixas refuxio

A colocación de caixas-refuxio ven utilizándose desde hai anos como un xeito de ofrecer refuxios alternativos en zonas con escasa dispoñibilidade de refuxios naturais, como as masas forestais de pouca edade e espazos abertos.

Carballeiras do Morrazo

Carballeiras do Morrazo

Unha das mellores carballeiras do litoral das Rías Baixas na que habita a única poboación reproductora do morcego Myotis bechsteinii coñecida en Galicia, xunto con outras especies de morcegos forestais ademáis de poboacións de prantas ameazadas.

Coa colaboración de

As Pontes de García Rodríguez
MORCEGOSDEGALICIA.ORG • Ecoloxía e conservación dos quirópteros galegos
info@morcegosdegalicia.org