Atlas de morcegos de Galicia
Ciencia Cidada
Morcegos na casa
Acordos de custodia
Caixas Refuxio
Inicio Amigos dos morcegosEntidades colaboradoras

Entidades Colaboradoras

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

Coa colaboración de

Deputación DA CORUÑA
MORCEGOSDEGALICIA.ORG • Ecoloxía e conservación dos quirópteros galegos
info@morcegosdegalicia.org