Atlas de morcegos de Galicia
Ciencia Cidada
Morcegos na casa
Acordos de custodia
Caixas Refuxio

Caixas refuxio

A colocación de caixas-refuxio ven utilizándose desde hai anos como un xeito de ofrecer refuxios alternativos en zonas con escasa dispoñibilidade de refuxios naturais, como as masas forestais de pouca edade e espazos abertos.

Insuas do Miño

Insuas do Miño

Xeoposicionando as caixas

Insuas do Miño

Insuas do Miño

Caixas refuxio en carballo

Insuas do Miño

Insuas do Miño

Revisando as caixas refuxio
(Foto de Roberto Hermida)
Insuas do Miño

Insuas do Miño

Numerando as caixas previamente á instalación
Insuas do Miño

Insuas do Miño

Revisando as caixas refuxio
Insuas do Miño

Insuas do Miño

Tomando altura da caixa refuxio
Insuas do Miño

Insuas do Miño

Caixa refuxio de cemento-madeira (modelo F2)
O Morrazo

O Morrazo

Caixa refuxio de madeira

Coa colaboración de

Deputación DA CORUÑA
MORCEGOSDEGALICIA.ORG • Ecoloxía e conservación dos quirópteros galegos
info@morcegosdegalicia.org