Drosera Facebook
Ecoloxía e conservación dos quirópteros galegos
Obter Adobe Flash player
Precízase ter javascript activado e Adobe Flash Player instalado, para visualizar correctamente esta páxina.
Atlas de morcegos de Galicia

Información actualizada sobor da distribución das diferentes especies de morcegos en Galicia

Estudio e conservación do morcego de ferradura pequeno.

Estudio da situación poboacional do morcego de ferradura pequeno en Galicia

Caixas refuxio

A colocación de caixas-refuxio ven utilizándose desde hai anos como un xeito de ofrecer refuxios alternativos en zonas con escasa dispoñibilidade de refuxios naturais, como as masas forestais de pouca edade e espazos abertos.

Insuas do Miño

Insuas do Miño

Xeoposicionando as caixas

Insuas do Miño

Insuas do Miño

Caixas refuxio en carballo

Insuas do Miño

Insuas do Miño

Revisando as caixas refuxio
(Foto de Roberto Hermida)
Insuas do Miño

Insuas do Miño

Numerando as caixas previamente á instalación
Insuas do Miño

Insuas do Miño

Revisando as caixas refuxio
Insuas do Miño

Insuas do Miño

Tomando altura da caixa refuxio
Insuas do Miño

Insuas do Miño

Caixa refuxio de cemento-madeira (modelo F2)
O Morrazo

O Morrazo

Caixa refuxio de madeira
MORCEGOSDEGALICIA.ORG Drosera • Ecoloxía e conservación dos quirópteros galegos
info@morcegosdegalicia.org