Atlas de morcegos de Galicia
Ciencia Cidada
Morcegos na casa
Acordos de custodia
Caixas Refuxio

Carballeiras do Morrazo

Unha das mellores carballeiras do litoral das Rías Baixas na que habita a única poboación reproductora do morcego Myotis bechsteinii coñecida en Galicia, xunto con outras especies de morcegos forestais ademáis de poboacións de prantas ameazadas.

Drosera, Anduriña e AGCT en Sorretas

Drosera, Anduriña e AGCT en Sorretas

Fraga de Sorretas

Fraga de Sorretas

Niño de azor na fraga

Niño de azor na fraga

Fraga de Sorretas

Fraga de Sorretas

Fraga de Sorretas

Fraga de Sorretas

Acto de compra da tomada de Sorretas

Acto de compra da tomada de Sorretas

Coa colaboración de

Deputación DA CORUÑA
MORCEGOSDEGALICIA.ORG • Ecoloxía e conservación dos quirópteros galegos
info@morcegosdegalicia.org