Atlas de morcegos de Galicia
Ciencia Cidada
Morcegos na casa
Acordos de custodia
Caixas Refuxio

Campaña 2009

Agrupación de Plecotus austriacus

Agrupación de Plecotus austriacus

Coñecendo os morcegos

Coñecendo os morcegos

Descargando data logger

Descargando data logger

Desde dentro

Desde dentro

Mahindra

Mahindra

Manipulando un morcego

Manipulando un morcego

Noite morcegos no Barco

Noite morcegos no Barco

Radiolocalizando

Radiolocalizando

Revisando cavidades

Revisando cavidades

Transporte ecolóxico polas fragas do Eume

Transporte ecolóxico polas fragas do Eume

Coa colaboración de

Deputación DA CORUÑA
MORCEGOSDEGALICIA.ORG • Ecoloxía e conservación dos quirópteros galegos
info@morcegosdegalicia.org