Atlas de morcegos de Galicia
Ciencia Cidada
Morcegos na casa
Acordos de custodia
Caixas Refuxio

Campaña 2011

Radioseguemento en fraga de montaña nos Ancares

Radioseguemento en fraga de montaña nos Ancares

Moncho con morcego de ferradura pequeno

Moncho con morcego de ferradura pequeno

Ledicia radiolocalizando un morcego nos Ancares

Ledicia radiolocalizando un morcego nos Ancares

Curso para mestres na sede da F. Barrié

Curso para mestres na sede da F. Barrié

Noite Europea dos Morcegos 2011

Noite Europea dos Morcegos 2011

Xornada de radioseguemento en Ancares

Xornada de radioseguemento en Ancares

Curso SIX na Casa das Insuas

Curso SIX na Casa das Insuas

Xornada de revisión das caixas refuxio nas Insuas do Miño

Xornada de revisión das caixas refuxio nas Insuas do Miño

Grabación coa TVG durante xornada do proxecto Hippos

Grabación coa TVG durante xornada do proxecto Hippos

Xornada de divulgación con nenos

Xornada de divulgación con nenos

Coa colaboración de

Deputación DA CORUÑA
MORCEGOSDEGALICIA.ORG • Ecoloxía e conservación dos quirópteros galegos
info@morcegosdegalicia.org