Atlas de morcegos de Galicia
Ciencia Cidada
Morcegos na casa
Acordos de custodia
Caixas Refuxio
  • Rhinolophus hipposideros (Foto de Roberto Hermida)
  • Rhinolophus hipposideros

Nome científico

Rhinolophus hipposideros

Nome común

Morcego de ferradura pequeno


Familia

Familia Rhinolophidae


Xénero

Xénero Rhinolophus


Visita o atlas de distribución

Descrición:

Morcego de pequeno tamaño [ ♂♂: peso 5,1 (4,4-5,9) g, lonxitude antebrazo 36,8 (35,2-36,8) mm / ♀♀: peso 6,4 (4,5-8,7) g, lonxitud antebrazo 38,1 (35,7-40,7) mm]. Especie inconfundible debido ó tamaño claramente máis pequeno que o dos seus conxéneres. Durante a hibernación adoita pendurar totalmente envolto na membrana alar.

Distribución

Morcego común e ben distribuido por toda Galicia, aínda que parece máis escaso nas comarcas da Terra Chá, Ordes, Bergantiños e Terra da Soneira.

Hábitat

Considerase un especialista da caza aérea en ambientes forestais, dado que amosan unha gran capacidade de manobra en voo. Está moi vencellado ás masas de arborado sen importarlle, aparentemente, o tipo de especies que as constitúan, sendo abundante en localidades cunha gran presencia de cultivo de eucalipto.

Refuxio

En Galicia únicamente detectamos colonias de cría en construccións humanas. Porén, no inverno aparece tanto en cavidades como en refuxios de carácter antropófilo.

Ecolocación

Os seus pulsos teñen unha compoñente principal FC situada entre 107-110 Khz.


Coa colaboración de

Deputación DA CORUÑA
MORCEGOSDEGALICIA.ORG • Ecoloxía e conservación dos quirópteros galegos
info@morcegosdegalicia.org