Atlas de morcegos de Galicia
Ciencia Cidada
Morcegos na casa
Acordos de custodia
Caixas Refuxio
  • Eptesicus serotinus (Foto de Roberto Hermida)

Nome científico

Eptesicus serotinus

Nome común

Morcego das hortas


Familia

Familia Vespertilionidae


Xénero

Xénero Eptesicus


Visita o atlas de distribución

Descrición

Morcego grande [♂♂: peso 21,5 (15,6-28,3) g; lonxitude antebrazo 50,8 (47,7-53,7) mm / ♀♀: peso 26,9 (17,4-31,6) g; lonxitude antebrazo 52,9 (49,7-55,8) mm]. Presenta orellas máis altas que anchas rematadas nunha forma redondeada. O trago é redondeado pero non arriñonado, como en Nyctalus.

Distribución

Especie amplamente distribuida en Galicia, escasea por riba dos 1000 msnm.

Refuxio

Morcego cun marcado carácter antropófilo, que ocupa habitualmente construcións para refuxiarse, normalmente baixo tellas ou lousas do tellado. Moi frecuente en igrexas.

Hábitat

Como indica o seu nome común, é frecuente en zonas rurais con mosaicos de cultivos, frutais e prados, aínda que pode observarse cazando en zonas dunares, xardíns urbáns e incluso no interior de bosques. Gusta da presenza de gando en réximen extensivo que favorece as poboacións de insectos coprófagos, dos que se alimenta.

Ecolocación

Chamada de ecolocación con zumbido de alimentación (feeding buzz, time expansion x10)


Os seus pulsos presentan unha fase FM decrecente seguida doutra fase FC, na que se sitúa a Fmax ao redor de 26-28 KHz. Presenta certo solapamento con N. leisleri, o que en ocasións fai imposible a asignación específica dalgúns rexistros.


Coa colaboración de

Deputación DA CORUÑA
MORCEGOSDEGALICIA.ORG • Ecoloxía e conservación dos quirópteros galegos
info@morcegosdegalicia.org