Drosera Facebook
Ecoloxía e conservación dos quirópteros galegos
Obter Adobe Flash player
Precízase ter javascript activado e Adobe Flash Player instalado, para visualizar correctamente esta páxina.
Atlas de morcegos de Galicia

Información actualizada sobor da distribución das diferentes especies de morcegos en Galicia

Estudio e conservación do morcego de ferradura pequeno.

Estudio da situación poboacional do morcego de ferradura pequeno en Galicia

  • Rhinolophus ferrumequinum
  • Rhinolophus ferrumequinum

Nome científico

Rhinolophus ferrumequinum

Nome común

Morcego de ferradura grande


Familia

Familia Rhinolophidae


Xénero

Xénero Rhinolophus


Visita o atlas de distribución

Descrición

É o meirande dos rinolófidos galegos [♂♂: peso 18,0 (16,1-21,0) g, lonxitude antebrazo 54,0 (51,7-54,9) mm / ♀♀ peso 20,7 (16,1-28,0) g, lonxitude antebrazo 54,3 (53,4-55,3) mm]. Diferenciase fácilmente doutros rinolófidos polo seu grande tamaño.

Distribución

Especie amplamente distribuida, aínda que non a atopamos nalgunhas comarcas do interior de Lugo.

Hábitat

Adoita cazar aproveitando estruturas lineais de vexetación. Sinálase como fundamental a presenza de gando en extensivo, dado que os escarabellos coprófagos das familias Scaraboidea e Geotrupidae son parte importante da súa dieta.

Refuxio

Utiliza preferentemente construccións humanas durante a cría, nas que adoita formar colonias mixtas con Myotis emarginatus. Aínda que no invierno tamén é posible atopar exemplares en hibernación en cortes e bodegas, as grandes agrupacións invernais atópanse en cavidades.

Ecolocación

Os seus pulsos, como no resto da familia, presentan unha compoñente moi marcada FC ao redor de 82 Khz.


MORCEGOSDEGALICIA.ORG Drosera • Ecoloxía e conservación dos quirópteros galegos
info@morcegosdegalicia.org