Drosera Facebook
Ecoloxía e conservación dos quirópteros galegos
Obter Adobe Flash player
Precízase ter javascript activado e Adobe Flash Player instalado, para visualizar correctamente esta páxina.
Atlas de morcegos de Galicia

Información actualizada sobor da distribución das diferentes especies de morcegos en Galicia

Estudio e conservación do morcego de ferradura pequeno.

Estudio da situación poboacional do morcego de ferradura pequeno en Galicia

Familia Rhinolophidae

Xénero Rhinolophus

Morcego de ferradura pequeno

Morcego de ferradura pequeno

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)

Morcego de ferradura grande

Morcego de ferradura grande

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)

Morcego de ferradura mediterráneo

Morcego de ferradura mediterráneo

Rhinolophus euryale (Blasius, 1853)

MORCEGOSDEGALICIA.ORG Drosera • Ecoloxía e conservación dos quirópteros galegos
info@morcegosdegalicia.org