Atlas de morcegos de Galicia
Ciencia Cidada
Morcegos na casa
Acordos de custodia
Caixas Refuxio

Familia Vespertilionidae

Xénero Myotis

Morcego bigotudo pigmeo

Morcego bigotudo pequeno

Myotis alcathoe (Helversen & Heller, 2001)

Morcego bigotudo

Morcego bigotudo

Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)

Morcego ratonero gris

Morcego gris ibérico

Myotis escalerai (Cabrera, 1904)

Myotis spA

Morcego rateiro gris

Myotis cf. nattereri (Myotis spA)

Coa colaboración de

Deputación DA CORUÑA
MORCEGOSDEGALICIA.ORG • Ecoloxía e conservación dos quirópteros galegos
info@morcegosdegalicia.org