Atlas de morcegos de Galicia
Ciencia Cidada
Morcegos na casa
Acordos de custodia
Caixas Refuxio

Familia Vespertilionidae

Xénero Pipistrellus

Morcego común

Morcego anano ou común

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)

Morcego de Cabrera

Morcego de Cabrera

Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)

Coa colaboración de

Deputación DA CORUÑA
MORCEGOSDEGALICIA.ORG • Ecoloxía e conservación dos quirópteros galegos
info@morcegosdegalicia.org