Atlas de morcegos de Galicia
Ciencia Cidada
Morcegos na casa
Acordos de custodia
Caixas Refuxio

Familia Vespertilionidae

Xénero Nyctalus

Nóctulo pequeno

Nóctulo pequeno

Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)

Nóctulo mediano

Nyctalus noctula (Schreber, 1774)

Nóctulo grande

Nóctulo xigante

Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)

Coa colaboración de

Deputación DA CORUÑA
MORCEGOSDEGALICIA.ORG • Ecoloxía e conservación dos quirópteros galegos
info@morcegosdegalicia.org