Atlas de morcegos de Galicia
Ciencia Cidada
Morcegos na casa
Acordos de custodia
Caixas Refuxio

Familia Vespertilionidae

Xénero Plecotus

Morcego orelludo dourado

Orelludo dourado

Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)

Morcego orelludo gris

Orelludo gris

Plecotus austriacus (Fischer, 1829)

Coa colaboración de

Deputación DA CORUÑA
MORCEGOSDEGALICIA.ORG • Ecoloxía e conservación dos quirópteros galegos
info@morcegosdegalicia.org