Atlas de morcegos de Galicia
Ciencia Cidada
Morcegos na casa
Acordos de custodia
Caixas Refuxio

Familia Vespertilionidae

Xénero Miniopterus

Morcego de cova

Morcego das covas

Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)

Coa colaboración de

As Pontes de García Rodríguez
MORCEGOSDEGALICIA.ORG • Ecoloxía e conservación dos quirópteros galegos
info@morcegosdegalicia.org