Atlas de morcegos de Galicia
Ciencia Cidada
Morcegos na casa
Acordos de custodia
Caixas Refuxio

Familia Vespertilionidae

Xénero Myotis

Morcego ratonero grande

Morcego rateiro grande

Myotis myotis (Borkhausen, 1797)

Morcego rateiro mediano

Myotis blythii (Tomes, 1857)

Myotis emarginatus

Morcego de orella fendida

Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806)

Morcego ratonero forestal

Morcego de Bechstein

Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)

Coa colaboración de

Deputación DA CORUÑA
MORCEGOSDEGALICIA.ORG • Ecoloxía e conservación dos quirópteros galegos
info@morcegosdegalicia.org