Drosera Fundación Pedro Barrié de la Maza
Ecoloxía e conservación dos quirópteros galegos
Obter Adobe Flash player
Precízase ter javascript activado e Adobe Flash Player instalado, para visualizar correctamente esta páxina.
Atlas de morcegos de Galicia

Información actualizada sobor da distribución das diferentes especies de morcegos en Galicia

Estudio e conservación do morcego de ferradura pequeno.

Estudio da situación poboacional do morcego de ferradura pequeno en Galicia

Inicio InvestigaciónPublicacións

Publicacións

Estudio de las agrupaciones estivales del murciélago de herradura pequeño en Galicia

Seage e Hermida (2010). III Jornadas de SECEMU, A Coruña. Novembro 2010.

Resultados del inventario de quirópteros del Parque Natural das Fragas do Eume (A Coruña)

Arzúa et al. (2010). III Jornadas de Secemu, A Coruña. Novembro 2010.

Os morcegos de Galicia

Seage, R. e R.J. Hermida (2010). Mobella, 17.

Importancia das minas de Galería na conservación dos morcegos de Galicia

Álvarez et al., (2009). Actas de la Conferencia Internacional sobre Minería Sostenible, Santiago de Compostela.

MORCEGOSDEGALICIA.ORG Drosera • Ecoloxía e conservación dos quirópteros galegos
info@morcegosdegalicia.org